Vaste prijs

Op basis van uw eisen en ideeën stellen wij een projectplan en het benodigde budget op voor de realisatie van uw softwareapplicatie. Zoals de naam “fixed price” impliceert, blijft het budget (en de planning) hetzelfde, ook al zouden wij het aanvankelijk benodigde budget te laag hebben ingeschat, zodat het onze verantwoordelijkheid is om met de vaste prijs te komen. Indien tijdens het project wijzigingen gewenst zijn, kan het natuurlijk zijn dat de begroting en de planning na overeenkomst veranderen. Het budget wordt betaald in termijnen die gekoppeld zijn aan onderling overeengekomen mijlpalen.

+ Begrotingsrisico’s heb je niet in de hand.

– Normaliter gaat dit gepaard met een hoger vereist budget om onvoorziene en aanverwante kosten te dekken.